Andre foreninger/selskaber

Medlemsservice
Andre foreninger/selskaber

Præsentation af andre foreninger og selskaber

Her på siden gives en kort præsentation af andre foreninger og selskaber, som kan være relevante for reumatologer.

Kontakt venligst webmaster med yderligere forslag

 
Organisationen af lægevidenskabelige selskaber (LVS)

Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, er paraplyorganisation for de lægevidenskabelige selskaber i Danmark. Ultimo 2015 er der 121 videnskabelige selskaber med i LVS, og de repræsenterer 25.220 medlemmer. 20.625 af disse er læger.
LVS’ formål er at fremme dansk lægevidenskab og varetage de overordnede interesser for selskaberne i forhold til de centrale sundhedsmyndigheder. Det er desuden formålet at fremme kendskabet til dansk lægevidenskab og -forskning i offentligheden. LVS arbejder også med at påvirke den nationale sundhedspolitik til gavn for de forskende læger i Danmark.

Dansk selskab for muskuloskeletalmedicin (DSMM)

DSMM er et tværfagligt lægevidenskabeligt selskab under LVS som samler læger med interesse i diagnostik, behandling og forebyggelse af bevægeapparatets reversible dysfunktioner.
Selskabet har ca. 540 medlemmer heriblandt rheumatologer, ortopædkirurger, neurologer, anæstesiologer, arbejdsmedicinere og alment praktiserende læger.
DSMM har undervisnings- og kursusaktivitet og er ansvarlig for den 300 lektioner store diplomuddannelse I muskuloskeletal medicin.

Dansk Interdisciplinært reumatologisk forum

Dansk Interdisciplinært reumatologisk forum (DIRF) er en tværfaglig organisation inden for reumatologien, som blev startet i 2009. DIRF blev officielt optaget som medlem af EULARS HP standing committee på EULAR i 2010. DIRF består af en tværfaglig bestyrelse på fem medlemmer. Medlemmerne i DIRF omfatter fysio-og ergoterapeuter, plejepersonale, diætister, psykologer, socialrådgivere og et par læger.  Organisationen har ca. 120 medlemmer og afholder Generalforsamling hvert 2. år (lige år), hvor medlemmer kan stille op til bestyrelsen.
Hovedformålet med DIRF er at:
•Danne et tværfagligt netværk, for at skabe mulighed for at udveksle information, viden og inspiration
•Bidrage til fagligt samarbejde nationalt og internationalt.
•Fremme forskning og formidling af resultater på tværs af faggrænser.
•Øge den tværfaglige indflydelse i EULAR

Dansk Medicinsk-historisk selskab


Dansk Medicinsk-historisk Selskab ønsker at fremme studiet af og kendskabet til medicinhistorien og til de med lægevidenskaben beslægtede videnskabers historie.

Selskabet arrangerer foredrag og udflugter med medicinhistoriske temaer, og bidrager til udgivelsen af bøger om sygdom og sundhed i historisk perspektiv.

For kontakt: dmhs.1917@gmail.com

 

Copyright 2013 Dansk Reumatologisk Selskab