DANBIO

Medlemsservice
DANBIO

DANBIO indikatorer

 

DRS' bestyrelse, DANBIOs styregruppe og DRS' Årsmøde den 5/4-14 har vedtaget at bruge de nye indikatorer for RA og SpA.

I årsrapporten 2014 vil de blive anvendt dog undtaget den indikator, hvor der kommer en popup (der aktiveres ved betydende sygdomsaktivitet og hævede led). Denne funktionalitet forventes at blive anvendt i 2015.

 

 

Forslag til nye kvalitetsindikatorer 2016

RA kvalitetsindikatorer 2016 (åbner worddokument)

SpA kvalitetsindikatorer 2016 (åbner worddokument)

Kvalitetsindikatorer for patienter med leddegigt

Navn

Standard

Nydiagnosticerede leddegigt ptt. følges med tæt kontrol

Nydiagnosticerede leddegigtptt. skal registreres med DAS28, HAQ, VAS-smerte og medicinsk behandling mindst 2 gange det første sygdomsår (obligatorisk felt med angivelse af diagnose-tidspunkt, når pt. oprettes i DANBIO)

Mål: mindst 80%

Leddegigtptt. skal følges longitudinelt i DANBIO med henblik på sygdomsaktivitet og behandling

Leddegigtptt. skal registreres mindst 1 gang årligt med DAS28, HAQ og VAS-smerte og medicinsk behandling

Mål: mindst 90%

Leddegigtptt. har lav sygdomsaktivitet

Leddegigtptt skal have lav sygdomsaktivitet (dvs DAS28-score<3,2 og ingen hævede led)

Mål: Maks 20% har DAS28>3,2 og eet eller flere hævede led.

Hos ptt som ikke opfylder dette, fremkommer pop-up vindue (obligatorisk on-line feedback-”slynge”, hvor behandlende læge skal tage stilling til behandlingsintensivering) med følgende muligheder:

-       Behandling intensiveret

-       Behandlingsændring aktuelt ikke mulig

-       Behandlingsmuligheder udtømt

-       Pt ønsker ikke behandlingen ændret

Pt.s funktionsniveau skal være højt

Pt. skal ved seneste besøg have en HAQ-score < 1

Mål: mindst 60%

Pt.s smerter skal være velbehandlede

Pt. skal ved seneste besøg have en lav smerte-score (VAS-smerte <33mm)

Mål: mindst 60%

Pt.s livskvalitet skal være høj

Pt. skal ved seneste besøg have en høj livskvalitet (VAS-global<33mm)

Mål: mindst 60%

Pt. skal have taget rtg.status (hænder, håndled og forfødder) på diagnosetidspunktet, efter 12 mdr. og 24 mdr. samt ved behandlingsskift. Derefter ved individuel skøn.

Pt. skal have taget rgt.status på diagnosetidspunktet. samt ved behandlingsskift.

Mål: mindst 80%

 Beslutninger i øvrigt:
Mål for VAS-træthed og registrering af bivirkningstype udgår som indikator.
Delta-værdier (ændringer) for DAS28, HAQ, VAS-smerte og VAS-global ændres til værdi ved seneste besøg.
Kvalitetsindikatorresultaterne for alle leddegigtptt. præsenteres samlet.
Der vises dog også for udvalgte indikatorer resultater for biologisk og DMARD behandlede separat.

Indikator-arbejdsgruppen/28122013/05042014/27042014/05062014

 

 

Kvalitetsindikatorer for patienter med rygsøjlegigt (Ax-SpA ptt.)

Navn

Standard

Nydiagnosticerede  Ax-SpA ptt. registreres med resultatet af parakliniske undersøgelser

Nydiagnosticerede Ax-SpA ptt. skal registreres med fund ved HLA-B27 vævstype bestemmelse, CRP, MR og/eller rtg ved diagnose (obligatorisk felt med angivelse af diagnose-tidspunkt, når pt. oprettes i DANBIO)

Mål: 80%

Nydiagnosticerede  Ax-SpA ptt. følges med tæt kontrol

Nydiagnosticerede Ax-SpA ptt. skal registreres med BAS, ASDAS og medicinsk behandling ved debut og mindst 2 gange det første sygdomsår.

Mål: mindst 80%

Ax-SpA ptt. skal følges longitudinelt i DANBIO med henblik på sygdomsaktivitet og behandling

Ax-SpA ptt. skal registreres med medicinsk behandling herunder NSAID, DMARDs og biologiske lægemidler  mindst 1 gang pr år.

Mål: mindst 80%

Ax-SpA ptt. skal følges longitudinelt i DANBIO med BASDAI

 

Ax-SpA ptt. skal mindst en gang årligt registrerer BASDAI

 

Mål: mindst 80%

Ax-SpA ptt. skal følges longitudinelt i DANBIO med BASFI

 

Ax-SpA ptt. skal mindst en gang årligt registrerer BASFI

 

Mål: mindst 80%

Ax-SpA ptt. skal følges longitudinelt i DANBIO med BASMI

 

Ax-SpA ptt. skal mindst en gang årligt registreres med BASMI

 

Mål: mindst 80%

 Beslutninger i øvrigt:
Målet er at få registreret Ax-SpA ptt. i DANBIO.
Alle nyhenviste og nydiagnosticede Ax-SpA ptt. registreres.
Der evalueres efter 2 år mhp supplerende indikatorer for aktivitet (effektmål).

DANBIO vil sikre at det bliver muligt at registrere NSAID-forbrug samt komme med forslag til hvordan motionsvaner kan registreres

Indikator-arbejdsgruppen/28122013 /05042014/27042014

 

Copyright 2013 Dansk Reumatologisk Selskab