Delkursus 5


Delkursus 5 foregår i uge 37.
Kursusleder er Hans Christian Horn , og foregår på Odense Universitetshospital.

Kursisten skal efter kurset:

Have kendskab til forskellige organmanifestationer ved reumatologiske sygdomme

Have indgående kendskab til immunsupprimerende medikamentel behandling ved reumatologiske sygdomme, herunder med biologiske lægemidler

Have kendskab til ætiologi, patogenese, diagnostik, differential diagnostik, behandling, monitorering, komplikationer og komorbiditet ved juvenil idiopatisk artrit

Have kendskab til ætiologi, patogenese, diagnostik, differential diagnostik, behandling, og komorbiditet ved generaliserede smertetilstande

Have kendskab til behandling og monitorering af den gravide reumatologiske patient

Klik her for program til kursus 5
Tilbage til oversigt
Copyright 2013 Dansk Reumatologisk Selskab