Vis møder

Møder

Delkursus 1


Delkursus 1 foregår i uge 39.
Kursusleder er Lars Juul, og det foregår på Gentofte Hospital. Det er et praktisk orienteret kursus med bl.a. global ledundersøgelse, ekstremitets- og rygundersøgelse.

Kursisten skal efter kurset:

Have teoretisk og praktisk kendskab til bevægeapparatsundersøgelse, omfattende ryg samt ekstremitets led og myofascielle strukturer

Udføre global ledundersøgelse, herunder vurdering af sygdomsaktivitet ved RA

Kunne anvende den nationale kvalitets- og forskningsdatabasen Danbio

Kunne diagnosticere og behandle regionale smertetilstande

Klik her for program til kursus 1
Tilbage til oversigt
Copyright 2013 Dansk Reumatologisk Selskab