Vis møder

Møder

Delkursus 2


Delkursus 2 foregår i uge 6. Kursusleder er Ellen Margrethe Hauge , og det foregår på Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade, Århus.

Kursisten skal efter kurset:

Have indgående kendskab til ætiologi, patogenese, diagnostik, differential diagnostik, behandling, monitorering, komplikationer og komorbiditet ved RA

Have indgående kendskab til ætiologi, patogenese, diagnostik, differential diagnostik og behandling ved infektionsrelateret artrit

Have indgående kendskab til ætiologi, patogenese, diagnostik, differential diagnostik, behandling, komplikationer og komorbiditet ved artrose

Have indgående kendskab til ætiologi, patogenese, diagnostik, differential diagnostik, behandling, komplikationer og komorbiditet ved krystal artrit

Have kendskab til muskuloskeletal ultralydsundersøgelse

Klik her for program til kursus 2
Tilbage til oversigt
Copyright 2013 Dansk Reumatologisk Selskab