Vis møder

Møder

Delkursus 3


Delkursus 3 foregår i uge 41.
Kursusleder er Annette Schlemmer, og det foregår på Aalborg Universitetshospital.

Kursisten skal efter kurset:

Have indgående kendskab til diagnostik, differential diagnostik og behandling af degenerative og inflammatoriske rygsygdomme

Have indgående kendskab til ætiologi, patogenese, diagnostik, differential diagnostik, behandling, monitorering, komplikationer og komorbiditet ved spondylartropatier

Have kendskab til socialmedicinske og arbejdsmedicinske aspekter indenfor reumatologien, herunder udstedelse af attester

Have kendskab til ætiologi, patogenese, diagnostik, differential diagnostik, behandling og komplikationer ved idrætsmedicinske tilstande

Have kendskab til betydningen af motion og træning ved reumatologiske sygdomme

Klik her for program til kursus 3

Tilbage til oversigt
Copyright 2013 Dansk Reumatologisk Selskab