Specialespecifikke kurser

Uddannelse
Specialespecifikke kurser

Specialespecifikke kurser i hoveduddannelsen Intern Medicin: Reumatologi

Af Birte Stæhr Juul, hovedkursusleder og Mette Holland-Fischer Formand for USU

Den specialespecifikke kursusrække i hoveduddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi er fordelt over hele hoveduddannelsesforløbet,
så 1. delkursus ligger så tidligt som muligt i forløbet og 5. delkursus sent i det 5-årige uddannelsesforløb.
Det tilstræbes at kursus 1 tages i år 1, kursus 2 i år 2, kursus 3 i år 3 og kursus 4 og 5 i år 4. De uddannelsessøgende vil i god tid
få tilsendt information om deres kursusplan (ca. 3 mdr. før kursusstart).

Der er en fast tidsplan for de specialespecifikke kurser. Alle kurserne ligger hvert år i de samme uger, detaljerne er beskrevet under de enkelte delkurser.
Alle kurserne løber fra mandag til torsdag i de respektive uger. Der er vedhæftet programmer til orientering.

 Titel  Dato  Sted   
Delkursus 5
09-09-2019
12-09-2019
Odense Universitetshospital
Delkursus 1
23-09-2019
26-09-2019
Gentofte Hospital
Delkursus 3
07-10-2019
10-10-2019
Aalborg Universitetshospital
Copyright 2013 Dansk Reumatologisk Selskab