Sjøgrens syndrom

NBV
Sjøgrens syndrom

Sjøgrens syndrom

 Figur  1  - Klinisk  Retningslinje,  Dansk  Reumatologisk  Selskab    2010

De  Amerikansk-­?Europæiske Koncensuskriterier  for  Klassifikation  af  Sjögrens  Syndrom

Ann  Rheum Dis  2002;61;554-­?558  (frit  oversat  til  dansk  - ikke  sprogvalideret)

 

Enkeltkriterium

Kategori

Definition

I

Okulære symptomer

(mindst 1 bekræftet)

Ia: Oplever De dagligt og vedvarende (>3mdr.) besvær med tørre øjne? Ib: Har De en tilbagevendende fornemmelse af sand eller grus i øjnene? Ic: Anvender de fugtende øjenmidler mindst 3 gange dagligt?

II

Orale symptomer (mindst 1 bekræftet)

IIa: Føler De Dem dagligt og vedvarende (>3mdr) tør i munden?

IIb: Har De som voksen haft tilbagevendende eller vedvarende hævede spytkirtler?

IIc: Må De  hyppigt indtage væske for lettere at kunne  synke tør mad?

III

Okulære fund

(mindst 1 abnormt)

IIIa: Abnorm Schirmers test (:S5 mm/5 min)

IIIb: Abnorm Rose Bengal score (2:4)

IV

Histopatologi

Focus score 2:1

V

Spytkirtelfund (mindst 1 abnormt)

Va: ustimuleret sialometri (:S1,5 ml/15 min.)

Vb: abnorm spytkirtelskintigrafi Vc: abnorm sialografi

VI

Serologi

Anti-SS-A og/eller SS-B i serum

 

Fortolkning  og  regler  for  klassifikation:

Primært  Sjögrens  syndrom:  A)  mindst  4  enkeltkriterier  hvori  IV  og/eller  VI  obligatorisk  indgår,  eller  B)  mindst  3  objektive   enkeltkriterier  (udaf III,  IV,  V,  VI)

 

Sekundært  Sjögrens  syndrom:  enkeltkriterium  I  eller  II  samt  yderligere  mindst  2  enkeltkriterier  blandt  III,  IV,  V,  VI. Eksklusionskriterier:  viral hepatitis,  HIV-­?infektion,    forudbestående malignt  lymfom,  graft versus  host  disease,  sarcoidosis,  tørhed   betinget  af  anticholinerg medicinering  eller  radioterapi  mod  hoved  og  hals

Link til diagnostisk algoritme

Link til behandling

Link til risikoestimering og monitorering

Copyright 2013 Dansk Reumatologisk Selskab