Fotokonkurrencen

Forskning
Fotokonkurrencen

De uddannelsesansvarlige overlægers fotokonkurrence

Igen i år skal årets bedste kliniske foto kåres på Highlight 2016. Du kan endnu nå at sende dit bedste kliniske foto ind og deltage i konkurrencen.

Brug skabelonen og send dit bidrag inden d. 15. september 2016 til gina.birgitte.kollerup@regionh.dk

Som UAO er vi interesseret i at sætte fokus på lægeuddannelsen, så den bliver helt i top.
Læger synes altid det er interessant at høre om sygehistorier. Det gøres endnu mere interessant med billeder der illustrerer historien. Det er både det helt almindelige og det meget sjældne og sære, som kan gøres mere interessant med gode illustrative billeder.

Formål
Inspirere alle reumatologer og yngre reumatologer til at tage fotos af alle de spændende tilstande, vi møder i det daglige patientarbejde. Disse kliniske fotos kan vi bruge ved konferencer, møder, undervisnings og foredrags aktiviteter mm. Vi vil på den måde kunne samle en række kliniske fotos på DRS´shjemmeside til brug for alle.

Hvem kan deltage
Alle medlemmer af DRS og Yngre Reumatologer.

Hvornår
Årets bedste foto kåres på det årlige DRS kursus: Highlight i Reumatologien.

Hvad er prisen
Fribillet til DRS’s årsmøde.

Konkurrenceregler
1. Billederne skal være af pt. som vi har set i den afdeling man er ansat. Det kan være klinisk billede, røntgenbilleder, histologi mm. og gerne i kombination. Pt. anonymitet skal selvfølgelig respekteres.

2. Der skal anvendes skabelonen der er sendt ud til alle medlemmer af selskabet og til de Uddannelsesansvarlige Overlæger. Herved opnås et ensartet materiale.

3. For at nå at være med skal billederne være sendt ind 4 uger før Highlight mødet.

4. Dommerkomiteen nedsættes på det årlige TTT møde og består af 3 uddannelsesansvarlige overlæger, en fra hver af de tre uddannelsesregioner.

5. Dommerkomiteen vælger de 5 bedste billeder. Disse vil blive hængt op på Highligt kurset.

6. Deltagerne på Highlight i Reumatologien stemmer om hvilket der er det bedste.

7. Alle fotos vil blive lagt ud på DRS’s hjemmeside og kan derefter anvendes af alle interesserede.

På vegne af de uddannelsesansvarlige overlæger
Gina Kollerup
Uddannelsesansvarlig overlæge
Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Frederiksberg Hospital
email:
gina.birgitte.kollerup@regionh.dk

 

 

 

 

 

Copyright 2013 Dansk Reumatologisk Selskab